Ziemia stabilizowana/ceb block

image post

Technika ziemi stabilizowanej to rozwinięcie starożytnej techniki adobe. Różnica polega na zastosowaniu specjalistycznej prasy, która zwiększa wytrzymałość na ściskanie i pozwala formować w bloczkach wydrążenia i odpowiednio je profilować, co ułatwia montaż. Także cały proces produkcji jest bardziej skomplikowany; w celu uzyskania materiału wysokiej jakości używa się stabilizujących domieszek i ziemi o odpowiednim uziarnieniu oraz wilgotności.

Bloczki z ziemi stabilizowanej można kompresować na placu budowy przy użyciu przenośnych pras. W czasie suchej, ciepłej pogody nadają się do natychmiastowego użycia. Przy użyciu lekkich zapraw powstają z nich ściany nośne, które stanowią dobry podkład pod naturalne tynki.