thumbnail thumbnail

Tynki gliniane CLAYGAR NATURE to pełen program gotowych mieszanek do użytku wewnętrznego. Na linię produktów NATURE składają się:

CLAYGAR HS 00 - tynk podkładowy

CLAYGAR HH 04 - tynk środkowy, gruboziarnisty

CLAYGAR HJ 02 - tynk wykończeniowy, droboziarnisty

Grubość
tynku
Zużycie
1 mm1,7 kg / m2
2 mm3,4 kg / m2

Tynk gliniany CLAYGAR HS 00

Opis:
Wyprodukowany przemysłowo tynk gliniany podkładowy z wysoką zawartością iłu.

Składniki:
Glina, piasek naturalny, bez innych dodatków.

Zastosowanie
Tynk gliniany podkładowy CLAYGAR HS 00 spełnia funkcję pomostu łączącego warstwy tynków glinianych, zwiększa przyczepność poszczególnych warstw tynków do podłoża.

Opis techniczny:
Claygar HS 00 pdf

Grubość
tynku
Zużycie
1,5 cm22,5 kg / m2
2 cm30 kg / m2
2,5 cm37,5 kg / m2
3 cm45 kg / m2

Tynk gliniany CLAYGAR HH 04

Opis:
Wyprodukowany przemysłowo tynk gliniany gruboziarnisty

Składniki:
Piaski naturalne, glina, bez innych dodatków.

Zastosowanie
Tynk gliniany gruboziarnisty CLAYGAR HS 04 przeznaczony jest do tynkowania grubowarstwowego wszystkich porowatych powierzchni wewnątrz budynków.

Opis techniczny:
Claygar HH 04 pdf

Grubość
tynku
Zużycie
2 mm3,2 kg / m2
3 mm4,8 kg / m2
4 mm6,4 kg / m2
5 mm8 kg / m2

Tynk gliniany CLAYGAR HJ 02

Opis:
Wyprodukowany przemysłowo tynk gliniany drobnoziarnisty

Składniki:
Piaski naturalne, glina, bez innych dodatków.

Zastosowanie
Tynk gliniany drobnoziarnisty CLAYGAR HJ 02 jest przeznaczony do tynkowania cienkowarstwowego wszystkich porowatych powierzchni wewnątrz budynków. Maksymalna grubość warstwy - 5mm. Nadaje się do obróbki maszynowej.

Opis techniczny:
Claygar HJ 02 pdf

Tynk gliniany CLAYGAR HJ 02 z paździerzem konopnym

Opis:
Wyprodukowany przemysłowo tynk gliniany drobnoziarnisty

Składniki:
Piaski naturalne, glina, paździerze konopne, bez innych dodatków.

Zastosowanie
Tynk gliniany drobnoziarnisty CLAYGAR HJ 02 z paździerzem konopnym jest przeznaczony do dekoracyjnego tynkowania wszystkich porowatych powierzchni wewnątrz budynków. Maksymalna grubość warstwy - 5mm. Nadaje się do obróbki maszynowej.