img

W technice słombeli wypełnieniamy konstrukcję nośną sprasowaną słomą, którą następnie pokrywamy naturalnymi tynkami. Prawidłowo zastosowane słombele mają doskonałą trwałość, co zostało zbadane w budynkach stawbale budowanych w Ameryce Północnej od końca... więcej »

img

W technice gliny lekkiej rozróżniamy glinę lekką ubijaną w szalunku oraz bloczki. W obu przypadkach wykorzystujemy zawiesinę glinianą wymieszaną z dużą ilością słomy, która ze względu na swój skład stanowi potem doskonałe podłoże dla naturalnych tynków...więcej »

img

Ziemia ubijana w szalunkach, tradycyjnie używana od XII w. p.n.e., jest już udoskonalona pod wieloma względami. Uzyskania struktur odpowiedniej jakości uzależnione jest od stosowanej ziemi, proporcji składników, ich granulacji i wilgotności. Mury wznosi się ... więcej »

img

Technika ziemi stabilizowanej to rozwinięcie starożytnej techniki adobe. Różnica polega na zastosowaniu specjalistycznej prasy, która zwiększa wytrzymałość na ściskanie i pozwala formować w bloczkach wydrążenia i odpowiednio je profilować ... więcej »

img

Technika ziemi układanej polega na ręcznym umieszczaniu mieszanki gliny, piasku i słomy bezpośrednio na fundamentach. Powstają w ten sposób grube, solidne mury, które nie wymagają konstrukcji nośnej i mogą z powodzeniem przetrwać setki lat... więcej »

img

Mur z polan daje niezwykłe efekty estetyczne. Zbudowany jest z krótkich kawałków drewna układanych w poprzek ściany i przekładanych masą glinianą lub cementową oraz warstwą izolacji. Technika muru z polan pozwala formować dowolne kształty ścian, które mogą... więcej »