Słombele/strawbale

image post

W technice słombeli wypełniamy konstrukcję nośną sprasowaną słomą, którą następnie pokrywamy naturalnymi tynkami. Prawidłowo zastosowane słombele mają doskonałą trwałość, co zostało zbadane w budynkach stawbale budowanych w Ameryce Północnej od końca XIXw.

Zastosowanie słombeli zapewnia doskonałą izolację termiczną. Słoma, jak każdy materiał zatrzymujący powietrze jest doskonałym izolatorem, dlatego też użycie słombeli ogranicza wydatki na ogrzewanie. Współczynnik K dla sprasowanej słomy wynosi 0,09W/mK, co przy najczęstszej grubości izolacji 450 mm daje współczynnik U o wartości 0,13W/m2K. Wartość ta otwiera możliwość wykorzystania techniki słombeli w budownictwie pasywnym.

Słombele są łatwe do kształtowania według indywidualnych potrzeb i elastyczne w użyciu. Zapewniają bardzo dobrą izolację akustyczną, a otynkowane odznaczają się doskonałą odpornością na ogień i szkodniki.