Ściany i izolacja

image post

Wznosimy z naturalnych materiałów przegrody zróżnicowane pod względem nośności, ciężaru, izolacyjności, czasu schnięcia i czasochłonności wykonania. Rodzaj przegrody dobierany jest indywidualnie i uzależniony może być m.in. od rodzaju budynku ( mieszkalny, rekreacyjny, użytkowy), pełnionej funkcji (ściana zewnętrzna, nośna, działowa, grzewcza, akumulacyjna), dostępności surowców czy posiadanych środków. Możliwe jest wykonywanie wielu przegród różnego rodzaju w obrębie jednego budynku. Stosujemy również łączące wybrane zalety techniki mieszane. Oto najpopularniejsze rozwiązania stosowane w naturalnych przegrodach:

Ściany

Słombele: wypełnienie drewnianej konstrukcji nośnej balotami sprasowanej słomy. Dzięki balotom dobrej jakości otrzymujemy przegrodę o doskonałych walorach termoizolacyjnych, pozwalającą kształtować się w dowolne kształty i stanowiącą przyczepne podłoże dla naturalnych tynków. Dzięki odpowiednio zaprojektowanej konstrukcji nośnej prace w technice słombeli mogą posuwać się wyjątkowo szybko.

Glina lekka w bloczkach: wmurowanie w drewnianą konstrukcję nośną uprzednio przygotowanych bloczków. Bloczki można przygotować na placu budowy z lokalnych surowców, lub nabyć gotowe. Zastosowanie wysuszonych bloczków gliny lekkiej i ominięcie etapu schnięcia gotowej przegrody pozwala na większą elastyczność w planowaniu prac, oraz może znacząco skrócić czas budowy.

W przypadku ścian wewnętrznych najpopularniejszym rozwiązaniem jest glina lekka: w postaci luźnej na drewnianym stelażu, która wymaga schnięcia, lub gotowych bloczków. Obie techniki sprawdzają się w przegrodach grzewczych i akumulacyjnych.

Izolacja

Poprawę własności termoizolacyjnych przegrody uzyskujemy poprzez stosowanie zatrzymujących powietrze włókien pochodzenia naturalnego. Są to przede wszystkim włókna słomy - w postaci sprasowanej lub luźnej dodawanej do masy, oraz włókna drzewne i konopne - w postaci elastycznych mat. Stosowanie materiałów o charakterze włóknistym zapewnia także właściwą izolację akustyczną przegrody.