SIBA biohabitat powstała na początku 2010 roku jako firma wykonawcza organizacji pozarządowej SIBA. Została zawiązana przez młode pokolenie biobudowniczych związanych zawodowo z ruchem naturalnego budownictwa w Polsce od 2007 r.         Nasze doświadczenie obejmuję tym samym sześć komercyjnych inwestycji krajowych, wzbogaconych     o ciągłe doskonalenie umiejętności na drodze współpracy z partnerami polskimi i zagranicznymi.

Podstawą działania SIBA biohabitat jest szereg innowacyjnych rozwiązań będących połączeniem tradycyjnego rzemiosła i nowoczesnych technologii. Wyrastają one z naszego przekonania o potrzebie dostosowania powstałej z doświadczeń wiedzy do świata podlegającego nieustannym przemianom. Modernizujemy znane od setek lat naturalne techniki budowlane zgodnie z dzisiejszą specyfiką potrzeb. Skupiamy i promujemy rzemieślników budowlanych, m.in. strzecharzy, cieśli i snycerzy. Optymalizujemy proces biobudowlany czyniąc go możliwie efektywnym i ekonomicznym. Wiemy, że tworząc tylko dopracowane realizacje budynków naturalnych możemy przyczynić się do zmiany sposobu myślenia na temat biobudownictwa i ekologii wśród Polaków.

Na każdym etapie inwestycji, od decyzji o lokalizacji po wybór materiałów wykończeniowych, kierujemy się przede wszystkim zdrowiem i komfortem przyszłych mieszkańców. W połączeniu z dbałością   o szczegół i indywidualnym podejściem oferujemy budownictwo jedyne w swoim rodzaju - domy,         w których chce się mieszkać, mające to coś.

Niektórzy twierdzą, że to coś to dusza. To właśnie wtedy mamy wrażenie, że nasze zaangażowanie       i umiejętności zostały odpowiednio docenione.

featured featured featured featured