Instalacje

image post

Dla sprawnego funkcjonowania budynku niezbędne jest, by instalacje tworzyły z nim harmonijną całość. Uwzględniać powinny jego lokalizację, charakterystykę technologiczną, ale przede wszystkim komfort i oszczędność użytkowania. Dlatego polecamy instalacje najbardziej funkcjonalne, które jednocześnie pozostają przyjazne dla mieszkańców i otoczenia.

  • Instalacja elektryczna montowana równolegle do tynków, co przyśpiesza jej wykonanie, z wyłącznikami bioenergetycznymi, które eliminują niepożądane pola elektromagnetyczne.
  • Instalacja grzewcza z ogrzewaniem ściennym, które doskonale współpracuje z tynkami glinianymi, oraz kolektorami słonecznymi do podgrzewania ciepłej wody użytkowej. Opcjonalnie ogrzewanie ścienne można połączyć ze źródłem ciepła przez bufor ciepła.
  • Instalacja wentylacyjna z gruntowym wymiennikiem ciepła i wentylacją mechaniczną z odzyskiem ciepła.
  • Instalacja wodna wykorzystująca deszczówkę, którą zastąpić można ponad połowę wykorzystywanej rocznie wody.
  • Instalacja kanalizacyjna zakończona hydrobotaniczną oczyszczalnią ścieków.