Fundament

image post

W zależności od ciężaru budynku i nośności gruntów wykonujemy fundamenty konwencjonalne lub stosujemy ekonomiczne fundamenty punktowe (słupowe) oraz żwirowe (rubble - trench).     Są to rozwiązania optymalne dla biobudownictwa: nieskomplikowane w wykonaniu, dostosowane do mniejszych obciążeń, zużywające mniej betonu, lub nie zużywające go wcale.

Fundament słupowy

Fundament słupowy wykonujemy jako oddzielne betonowe słupy, umieszczane na krawędziach oraz w miejscach styku ścian zewnętrznych i wewnętrznych budynku. Na słupach umieszczamy drewnianą belkę podwalinową, a na niej całą konstrukcję budynku. Fundament słupowy można zastosować na większości rodzajów gruntu, także na zboczach.

Fundament żwirowy

Fundament żwirowy składa się z warstwy dobrze ubitego grubego żwiru lub tłucznia o grubości kilkudziesięciu centymetrów, na którym posadawia się właściwy fundament betonowy, ceglany lub kamienny. Można go zastosować tylko na jednolitych, przepuszczalnych gruntach.