FAQ - najczęściej zadawane pytania.

   

Na jakie podłoże może być stosowany tynk gliniany?

Tynk gliniany może być nanoszony bezpośrednio na wszystkie chłonne podłoża, na których nie zastosowano dotąd zwykłego tynku. Podłoże mocno chłonne, jak bloczki z betonu komórkowego, należy intensywnie nawilżyć. W przypadku podłoży z drewna lub z płyty OSB wymagane są nośniki tynku z mat trzcinowych. Miękkie płyty pilśniowe można tynkować bezpośrednio. W konstrukcjach drewnianych i innych narażonych na naprężenia mechaniczne oraz termiczne należy stosować wzmacniające siatki jutowe w ostatnich warstwach tynku.

Czy można używać tynku glinianego na powierzchniach z ogrzewaniem ściennym?

Tynki gliniane to obecnie najlepszy materiał do rozprowadzania ciepła z niskotemperaturowego ogrzewanie ściennego. Po zamontowaniu ogrzewania na ścianie należy zastosować tynk podkładowy z dużą zawartością iłów np. Claygar HS 00 pdf . Po wyschnięciu nanosimy tynk gruboziarnisty np. Claygar HH 04 pdf aż do całkowitego zakrycia wszystkich elementów ogrzewania i wtapiamy wzmocnienie z siatki jutowej. Ponownie pozostawiamy do wyschnięcia. Następnie możemy nanosić warstwę wykończeniową, np. Claygar HJ 02 pdf .

Jak długo schnie tynk gliniany?

Tynk gliniany jest suchy i stabilny, kiedy jego barwa rozjaśniła się na całej powierzchni. Wysychanie tynku glinianego polega wyłącznie na oddawaniu wody do otoczenia, stąd dokładny czas suszenie jest trudny do określenia. Intensywna wymiana ciepłego powietrza przyśpiesza wysychanie tynku. Stosowanie tynków glinianych przy niższych temperaturach może wymagać sztucznego dogrzewania. Bezpośrednie ogrzewanie wysoką temperaturą nie szkodzi świeżym tynkom glinianym - w czasie ich wysychanie nie zachodzi żadna reakcja chemiczna z wodą. Ściany z zamontowanym ogrzewaniem ściennym można rozgrzewać do maksymalnej wydajności natychmiast po zatynkowaniu.

Jaka jest trwałość tynków glinianych?

Poprawnie wykonany tynk gliniany może służyć wielu pokoleniom mieszkańców, a jego wytrzymałość może nawet wzrastać z czasem. Znane są, także w Polsce, kilkusetletnie budynki z gliny, które wciąż doskonale służą mieszkańcom. Obok swej długowieczności tynki gliniane wykazują się też unikalną cechą, która stawia je na czele ekologicznych materiałów budowlanych. W razie remontu lub przebudowy skute tynki gliniane jako jedyne nadają się w pełni do recyklingu i ponownego użycia, bez wpływu na ich właściwości.

W którym pomieszczeniu najlepiej zastosować tynk gliniany?

Najlepszą inwestycją w zdrowy mikroklimat wewnątrz budynku jest zastosowanie tynków glinianych we wszystkich pomieszczeniach. Także w łazience, gdzie zdolność gliny do pochłaniania wilgoci jest szczególnie widoczna i przydatna. Zastosowanie tynku glinianego powyżej linii płytek znacząco ogranicza ilość zimnych powierzchni, na których kondensuje się para wodna, dlatego nawet po dłuższym prysznicu nie ma efektu zaparowanych luster i okien. Dzięki tym samym właściwościom tynk gliniany zabezpiecza wnętrze przed rozwojem chorobotwórczych grzybów pleśniowych.

Czy tynk gliniany może być stosowany w pomieszczeniach, w których przebywają alergicy?

Nie są znane żadne reakcje alergiczne na naturalny tynk gliniany. Glina jako materiał jest dobrze tolerowana. Co więcej tynki gliniane są w stanie pochłaniać z powietrza i neutralizować szkodliwe substancje takie jak opary z gotowania, dym papierosowy i inne substancje, które mogą powodować problemy alergiczne.

Czy do tynków glinianych można dodawać inne składniki?

Tynki gliniane można mieszać z szeregiem naturalnych materiałów, które mogą mieć pożądany wpływ na jego dodatkową wytrzymałość, wodoodporność, fakturę i barwę. Należą do nich naturalne włókna, oleje, białka, wapno i inne, a także barwniki mineralne i dodatki zapachowe. Ich stosowanie wymaga jednak odpowiedniego doświadczenia. Dodawanie takich składników jak cement, gips lub chemia budowlana może doprowadzić do niepożądanych zmian fizycznych, strukturalnych lub biologicznych w tynku i nie jest zalecane.

Jakie dodatkowe materiały wykończeniowe można stosować na tynk gliniany?

Do wykańczania tynków glinianych najbardziej odpowiednie są materiały o dużej otwartości dyfuzyjnej czyli takie, które nie blokują przenikania pary wodnej. Należą do nich paroprzepuszczalne farby wapienne, kazeinowe i gliniane. Optymalnym rozwiązaniem jest pozostawienie tynku w naturalnym kolorze gliny - obecnie tynki gliniane są dostępne w kilkudziesięciu gotowych barwach i odcieniach.

Kiedy na tynku glinianym mogą pojawić się spękania i jak temu zapobiec?

Pęknięcia w tynku glinianym związane z naturalnym skurczem schnącej gliny występują szczególnie przy nanoszeniu jednorazowo grubszej warstwy oraz w przypadku użycia nieprawidłowej proporcji gliny do kruszywa. Drobne pęknięcia w grubej warstwie tynku glinianego nie są błędem - taka powierzchnia jest doskonałym podłożem dla odpowiednio dobranej warstwy wykończeniowej. Produkcja mieszanek glinianych na placu budowy wymaga odpowiedniego doświadczenia, dlatego zaleca się zatrudnianie wyspecjalizowanej ekipy budowlanej lub specjalistyczne przeszkolenie. Użycie gotowych tynków glinianych CLAYGAR o starannie wyważonych proporcjach spoiwa do kruszywa zabezpiecza przed powstawaniem pęknięć.

Czy tynk gliniany powinien uwalniać ziarna piasku?

Mimo braku w swym składzie stabilizatorów chemicznych prawidłowo wykonane i użytkowane naturalne tynki gliniane nie powinny uwalniać ziaren piasku. Luźne ziarna piasku mogą pojawić się na tynkach glinianych po filcowaniu ich powierzchni oraz w wyniku uszkodzeń mechanicznych. Powierzchnia tynku drobnoziarnistego wykańczana na gładko pacą stalową nie uwalnia ziaren. Powierzchnię filcowaną, po jej całkowitym wysuszeniu, należy omieść miękką szczotką lub suchą gąbką. Powierzchnię uszkodzoną wystarczy wypełnić tynkiem i wygładzić.

Co oznacza pojawienie się pleśni na powierzchni tynków glinianych i jak temu zapobiec?

Suche tynki gliniane wykazują wilgotność na poziome 5% i nie mogą stanowić pożywki dla grzybów pleśniowych. Pleśń, która potrzebuje do rozwoju dużej wilgotności podłoża (powyżej 15%), a także czasu, może pojawić się na powierzchni tynków glinianych tylko podczas wydłużonego procesu suszenia przy braku odpowiedniej wentylacji. Rozwiązaniem w takim wypadku jest całkowite osuszenie zainfekowanych powierzchni. Aby całkowicie zabezpieczyć się przed porostem pleśni należy wykonywać prace tynkarskie w odpowiednich warunkach, nanosić tynk warstwowo na suche podłoże, a także stosować odpowiednio dobrane wypełniacze organiczne. Doświadczenia wykazują, że sieczka konopna jest mniej podatna na atak pleśni niż sieczka słomiana.